Forum und email
get_cfg_var

get_cfg_var

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

get_cfg_var -- Získat hodnotu volby z konfigurace PHP

Popis

string get_cfg_var ( string varname )

Vrátí současnou hodnotu konfigurační proměnné PHP určené argumentem varname, nebo FALSE pokud dojde k chybě.

Nevrací konfigurační hodnoty nastavené při kompilaci PHP a nečte konfigurační soubor Apache (použití php3_configuration_option direktiv).

Pokud chcete zjistit, jestli daný systém používá konfigurační soubor, zkuste získat hodnotu konfigurační volby cfg_file_path. Pokud je tato dostupná, používá se konfigurační soubor.