Forum und email
set_time_limit

set_time_limit

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

set_time_limit -- Omezit maximální dobu průběhu skriptu

Popis

void set_time_limit ( int seconds )

Určí počet sekund po které může skript běžet. Pokud je dosaženo tohoto času, skript vrátí fatální chybu. Standardní limit je 30 sekund, nebo, pokud existuje, hodnota direktivy max_execution_time definovaná v konfiguračním souboru. Pokud je seconds nula, neexistuje žádný časový limit.

set_time_limit() při svém zavolání restartuje čítač času od nuly. Jinými slovy, pokud je limit standardních šé sekund a po 25 sekundách provádění skriptu dojde k volání set_time_limit(20), tento skript poběží celkem 45 sekund předtím, než skončí na časovém limitu.

Všimněte si, že set_time_limit() nemá žádný účinek, když PHP běží v bezpečném módu. Obejít to lz jedine vypnutím bezpečného módu nebo změnou časového limitu v konfiguračním souboru.