Forum und email
ini_alter

ini_alter

(PHP 4, PHP 5)

ini_alter -- Změnit hodnotu konfigurační volby

Popis

string ini_alter ( string varname, string newvalue )

Změní hodnotu konfigurační volby, vrátí FALSE při selhání, a předchozí hodnotu konfigurační volby při úspěchu.

Poznámka: Toto je alias k ini_set()

Viz také ini_get(), ini_restore(), ini_set()