Forum und email
getrusage

getrusage

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

getrusage -- Získat informace o současném využití zdrojů

Popis

array getrusage ( [int who] )

Toto je rozhraní ke to getrusage(2). Vrátí asociativní pole obsahující všechna data vrácená systémovým voláním. Pokud je who 1, getrusage se zavolá s RUSAGE_CHILDREN.

Všechny položky jsou přístupné skrze svá dokumentovaná jména.

Příklad 1. Getrusage příklad

$dat = getrusage();
echo $dat["ru_nswap"];         # počet swapů
echo $dat["ru_majflt"];        # počet page faultů
echo $dat["ru_utime.tv_sec"];  # využitý uživatelský čas (sekundy)
echo $dat["ru_utime.tv_usec"]; # využitý uživatelský čas (mikrosekundy)
Další detaily viz man stránka getrusage(2) na vašem systému.