Forum und email
get_extension_funcs

get_extension_funcs

(PHP 4, PHP 5)

get_extension_funcs --  Vrátit pole jmen funkcí určitého modulu

Popis

array get_extension_funcs ( string module_name )

Tato funkce vrací jména všech funkcí definovaných v modulu určeném argumentem module_name.

Například následující řádky

print_r (get_extension_funcs ("xml"));
print_r (get_extension_funcs ("gd"));

vytisknou seznam všech funkcí v modulech xml a gd.

Viz také: get_loaded_extensions()