Forum und email
Předdefinované proměnné

Předdefinované proměnné

PHP poskytuje velké množství předdefinovaných proměnných jakémukoli skriptu, který provádí. Mnoho těchto proměnných, bohužel, nemůže být plně zdokumentováno, protože závisejí na tom, na kterém serveru skript běží, na verzi a nastavení serveru a dalších faktorech. Některé z těchto proměnných nebudou dostupné, když PHP poběží z příkazové řádky. Seznam proměnných - viz sekce Předdefinované proměnné.

Varování

V PHP 4.2.0 a pozdějších se změnila implicitní sada předdefinovaných proměnných, které jsou globálně dostupné. Individuální vstupní a serverové proměnné se implicitně neumísťují do globálního kontextu; namísto toho jsou v následujících superglobálních polích.

Můžete však stále vynutit staré chování nastavením register_globals v souboru php.ini na 'On'.

Pro více informací a pozadí těchto změn prosím nahlédněte do PHP 4.1.0 Release Announcement.

Od verze 4.1.0 poskytuje PHP sadu předdefinovaných polí, obsahujících proměnné WWW serveru (pokud to jde), prostředí a uživatelského vstupu. Tato nová pole mají tu zvláštnost, že jsou automaticky globální -- tedy např. automaticky dostupné v každém kontextu. Z tohoto důvodu jsou často známa jako "autoglobální" nebo "superglobální". (V PHP neexistuje mechanismus pro uživatelskou definici superglobálních proměnných). Superglobální proměnné jsou vypsány níže; pro seznam jejich obsahů a další diskusi o předdefinovaných proměnných v PHP a jejich charakteru však musíte nahlédnout do části Předdefinované proměnné.

PHP superglobals (superglobální proměnné)

$GLOBALS

Obsahuje odkaz na každou proměnnou, která je momentálně dostupná v globálním kontextu skriptu. Klíči tohoto pole jsou názvy globálních proměnných.

$_SERVER

Proměnné nastavované WWW serveru nebo jinak přímo spjaté s prováděcím prostředím aktuálního skriptu. Analogické starému poli $HTTP_SERVER_VARS (které je stále dostupné, ale zavržené).

$_GET

Proměnné poskytované skriptu přes HTTP GET. Analogické starému poli $HTTP_GET_VARS (které je stále dostupné, ale zavržené).

$_POST

Proměnné poskytované skriptu přes HTTP POST. Analogické starému poli $HTTP_POST_VARS (které je stále dostupné, ale zavržené).

$_COOKIE

Proměnné poskytované skriptu přes HTTP cookies. Analogické starému poli $HTTP_COOKIE_VARS (které je stále dostupné, ale zavržené).

$_FILES

Proměnné poskytované skriptu přes HTTP post uploady souborů. Analogické uploads. Analogické starému poli $HTTP_POST_FILES (které je stále dostupné, ale zavržené). Více informací - viz Upload metodou POST.

$_ENV

Proměnné poskytované skriptu z prostředí. Analogické starému poli $HTTP_ENV_VARS (které je stále dostupné, ale zavržené).

$_REQUEST

Proměnné poskytované skriptu přes libovolný vstupní mechanismus a kterým proto nelze důvěřovat. Pozn.: při běhu z příkazové řádky zde nebudou přítomny položky argv a argc; nacházejí se v poli $_SERVER. Přítomnost a pořadí proměnných v tomto poli se definuje podle konfigurační direktivy variables_order. Toto pole nemá přímou analogii ve verzích PHP před 4.1.0.

$_SESSION

Proměnné, které jsou momentálně registrovány v aktuální relaci skriptu. Analogické starému poli $HTTP_SESSION_VARS (které je stále dostupné, ale zavržené). Více informací - viz Funkce pro obsluhu sessions.