Forum und email
fwrite

fwrite

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fwrite -- Binárně bezpečný zápis do souboru

Popis

int fwrite ( resource handle, string string [, int length] )

fwrite() zapíše obsah řetězce string do souboru specifikovaného pomocí fp. Pokud je zde argument length, zápis skončí po zapsání length bytů nebo při dosažení konce řetězce string, podle toho, co přijde dřív.

Pozn.: pokud je dán argument length, volba magic_quotes_runtime v konfiguraci bude ignorována a nebudou odstraňována žádná lomítka z řetězce string.

Viz také fread(), fopen(), fsockopen(), popen(), a fputs().