Forum und email
ftruncate

ftruncate

(PHP 4, PHP 5)

ftruncate --  Zkrátí soubor na danou délku

Popis

bool ftruncate ( resource handle, int size )

Vezme soubor specifikovaný pomocí fp a zkrátí ho na délku size. Vrací TRUE při úspěchu a FALSE při chybě.