Forum und email
fseek

fseek

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fseek -- Posouvá ukazatel v souboru

Popis

int fseek ( resource handle, int offset [, int whence] )

Nastaví ukazatel pozice v souboru specifikované pomocí deskriptoru fp. Nová pozice, měřená počtem bytů od začátku souboru, je získána přičtením hodnoty offset k pozici specifikované pomocí whence, jehož hodnota je definovanána:

SEEK_SET - Nastav na pozici rovnu offset bytů.
SEEK_CUR - Nastav pozici na současnou plus počet bytů v offset.
SEEK_END - Nastav na konec souboru plus offset bytů.

Pokud není parametr whence specifikován, použije se SEEK_SET.

Při úspěchu vrací 0, jinak -1. Pozn.: přesun za konec souboru není považován za chybu.

Nelze použít na deskriptor souboru vrácený funkcí fopen(), jestliže byl použit formát "https://" nebo "ftp://".

Poznámka: Argument whence byl přidán po verzi PHP 4.0 RC1.

Viz také ftell() a rewind().