Forum und email
fstat

fstat

(PHP 4, PHP 5)

fstat --  Vrací informace o otevřeném souboru

Popis

array fstat ( resource handle )

Sbírá statistiky otevřeného souboru specifikovaném deskriptorem fp. Tato funkce je podobná funkci stat(), pracuje však s deskriptorem, nikoli názvem souboru.

Vrací pole se statistikami souboru s těmito elementy:

 1. device

 2. inode

 3. number of links

 4. user id of owner

 5. group id owner

 6. device type if inode device *

 7. size in bytes

 8. time of last access

 9. time of last modification

 10. time of last change

 11. blocksize for filesystem I/O *

 12. number of blocks allocated

* - platné pouze na systémech s podporou typu st_blksize -- jinde (např. na Windows) vrací -1

Výsledek této funkce je cachován. Více detailů - viz clearstatcache().