Forum und email
implode

implode

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

implode -- Spojit prvky pole pomocí řetězce

Popis

string implode ( string glue, array pieces )

Vrací řetězec obsahující řetězcovou reprezentaci všech prvků pole v původním pořadí s řetězcem glue mezi každými dvěma prvky.

Příklad 1. Ukázka implode()

<?php

$array
= array('příjmení', 'e-mail', 'telefon');
$oddelene_carkami = implode(",", $array);

echo
$oddelene_carkami; // příjmení,e-mail,telefon

?>

Poznámka: implode() může z historických důvodů přijímat argumenty v obou možných pořadích. Kvůli konzistenci s explode() se ale doporučuje používat dokumentované pořadí argumentů.

Poznámka: Od PHP 4.3.0 je parametr glue volitelný a jeho výchozí hodnota je prázdný řetězec (''). Toto použití však nedoporučujeme, pro zajištění kompatibility se staršími verzemi je lepší vždy používat dva parametry.

Viz také explode() a split().