Forum und email
mysql_field_len

mysql_field_len

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_field_len --  Vrací délku sloupce tabulky

Popis

int mysql_field_len ( resource result, int field_offset )

mysql_field_len() vrací délku uvedeného sloupce v tabulce.

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_fieldlen(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.