Forum und email
mysql_data_seek

mysql_data_seek

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_data_seek -- Přesune ukazatel na aktuální záznam

Popis

bool mysql_data_seek ( resource result, int row_number )

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

mysql_data_seek() přesune interní ukazatel výsledku MySQL na záznam specifikovaný číslem záznamu. Následné volání funkce mysql_fetch_row() načte požadovaný záznam.

Není-li zadáno cislo_zaznamu začíná se od 0. Parametr cislo_zaznamu by mělo být číslo mezi 0 a (mysql_num_rows - 1).

Poznámka: Funkce mysql_data_seek() může být použita pouze ve spolupráci s mysql_query(), ne s mysql_unbuffered_query().

Příklad 1. MySQL příklad přesunutí ukazatele

<?php
    $link
= mysql_pconnect("kron", "jutta", "geheim")
        or die(
"Nelze se připojit");

    
mysql_select_db("samp_db")
        or exit(
"Nelze vybrat databázi");

    
$query = "SELECT last_name, first_name FROM friends";
    
$result = mysql_query($query)
        or die(
"Chyba dotazu");

    
// načtení záznamů v obráceném pořadí

    
for ($i = mysql_num_rows($result) - 1; $i >=0; $i--) {
        if (!
mysql_data_seek($result, $i)) {
            echo
"Nelze nalézt záznam $i\n";
            continue;
        }

        if(!(
$row = mysql_fetch_object($result)))
            continue;

        echo
"$row->last_name $row->first_name<br />\n";
    }

    
mysql_free_result($result);
?>

Viz také: mysql_query(), mysql_num_rows().