Forum und email
mysql_unbuffered_query

mysql_unbuffered_query

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

mysql_unbuffered_query --  Pošle SQL dotaz bez načtení a bufferování výsledných záznamů

Popis

resource mysql_unbuffered_query ( string query [, resource link_identifier] )

mysql_unbuffered_query() pošle SQL dotaz dotaz do MySQL bez načtení a bufferování výsledných záznamů automaticky, jako to dělá funkce mysql_query(). Na jednu stranu toto chování ušetří značné množství použité paměti u SQL dotazů, které vytvářejí rozsáhlé výsledky. Na druhou stranu můžete začít pracovat na výsledku okamžitě po prvním záznamu, který byl vrácen; tj. nemusíte čekat dokud nebude proveden celý SQL dotaz. Použijete-li přepínač DB-connects, můžete zadat volitelný parametr spojeni.

Poznámka: každá výhoda mysql_unbuffered_query() něco stojí: Nemůžete používat funkci mysql_num_rows() k zjištění počtu záznamů vrácených pomocí mysql_unbuffered_query(). Dále také musíte načíst všechny záznamy vracené nebufferovaným dotazem předtím, než pošlete nový SQL dotaz do MySQL.

Viz. také: mysql_query().