Forum und email
mysql_thread_id

mysql_thread_id

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_thread_id -- Vrací id aktuálního vlákna

Popis

int mysql_thread_id ( [resource link_identifier] )

mysql_thread_id() Vrátí id aktuálního vlákna. Je-li spojení ztraceno a znovu navázáno pomocí mysql_ping(), id vlánka se změní. To znamená, že byste neměli načítat ID vlákna dopředu pro pozdější použití, ale teprve tehdy, když jej potřebujete.

Příklad 1. mysql_thread_id() příklad

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_uziv', 'mysql_heslo');
$thread_id = mysql_thread_id($link);
if (
$thread_id){
    
printf ("id aktuálního vlákna je %d\n", $thread_id);
}
?>

Předchozí příklad by zobrazil následující výstup:

id aktuálního vlákna je 73

Dále také: mysql_ping(), mysql_list_processes().