Forum und email
mysql_ping

mysql_ping

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_ping -- Ověří spojení se serverem, případně, není-li spojení dostupné, pokusí se připojit znovu.

Popis

bool mysql_ping ( [resource link_identifier] )

mysql_ping() zkouší, zda je či není spojení se serverem. V případě, že spojení je ztraceno, automaticky se pokusí vytvořit nové spojení. Tato funkce může být použita ve scriptech, které zůstávají dlouho dobu nečinné k zjištění, zda je sepojení se serverem již zavřeno a v případě nutnosti navážou automaticky spojení nové. mysql_ping() vrací TRUE pokud je spojení navázáno, jinak FALSE.

Dále také: mysql_thread_id(), mysql_list_processes().