Forum und email
mysql_list_processes

mysql_list_processes

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_list_processes -- List MySQL processes

Popis

resource mysql_list_processes ( [resource link_identifier] )

mysql_list_processes() vrací ukazatel popisující aktuální vlákna serveru.

Příklad 1. mysql_list_processes() příklad

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_jmeno', 'mysql_heslo');

$result = mysql_list_processes($link);
while (
$row = mysql_fetch_row($result)){
    
printf("%s %s %s %s %s\n", $row["Id"], $row["Host"], $row["db"],
       
$row["Command"], $row["Time"]);
}
mysql_free_result ($result);
?>

Předchozí příklad by zobrazit následující výstup:

1 localhost test Processlist 0
4 localhost mysql sleep 5

Dále také: mysql_thread_id()