Forum und email
mysql_list_tables

mysql_list_tables

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_list_tables -- Načte všechny tabulky v MySQL databázi

Popis

resource mysql_list_tables ( string database [, resource link_identifier] )

mysql_list_tables() Na základě jména databáze vrací ukazatel výsledku na tabulky přesně tak jako mysql_db_query(). Použítím funkce mysql_tablename() můžete zjistit jména všech tabulek z ukazatele výsledku nebo použít jiné funkce k zjištění dalších informací jako např. mysql_fetch_array().

Parametr database je název databáze, z které se mají číst jména tabulky. Dojde-li k chybě, mysql_list_tables() vrací FALSE.

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_listtables(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.

Poznámka: Tato funkce byla zavržena, dále ji nepoužívejte. Používejte místo ní příkaz SHOW TABLES FROM DATABASE.

Příklad 1. mysql_list_tables Příklad

<?php
    $dbname
= 'mysql_dbjmeno';

    if (!
mysql_connect('mysql_host', 'mysql_uziv', 'mysql_heslo')) {
        print
'Nelze se spojit';
        exit;
    }

    
$result = mysql_list_tables($dbname);
    
    if (!
$result) {
        print
"Chyba DB, nelze číst tabulky\n";
        print
'MySQL chyba: ' . mysql_error();
        exit;
    }
    
    while (
$row = mysql_fetch_row($result)) {
        print
"Tabulka: $row[0]\n";
    }

    
mysql_free_result($result);
?>

Dále také: mysql_list_dbs(), a mysql_tablename().