Forum und email
mysql_num_fields

mysql_num_fields

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_num_fields -- Vrací počet sloupců ve výsledku

Popis

int mysql_num_fields ( resource result )

mysql_num_fields() vrací počet sloupců získaných sql dotazem ve výsledku výsledek

Viz. také: mysql_db_query(), mysql_query(), mysql_fetch_field() a mysql_num_rows().

Příklad 1. mysql_num_fields() příklad

<?php
$r
= mysql_query("SELECT sloupec1, sloupec2, sloupec3 FROM tabulka";
$pocet_sloupcu = mysql_num_fields($r);
echo
"Počet sloupců ve výsledku: " . $pocet_sloupcu;

Předchozí příklad by měl následující výstup:

Počet sloupců ve výsledku: 3

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_numfields(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.