Forum und email
mysql_num_rows

mysql_num_rows

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_num_rows -- Vrací počet záznamů ve výsledku

Popis

int mysql_num_rows ( resource result )

mysql_num_rows() vrací počet záznamů ve výsledku dotazu. Tento příkaz je použitelný pouze pro dotaz typu SELECT. Potřebujete-li získat počet záznamů ovlivněných dotazy INSERT, UPDATE nebo DELETE, použijte mysql_affected_rows().

Příklad 1. mysql_num_rows() příklad

<?php

$link
= mysql_connect("localhost", "mysql_uziv", "mysql_heslo");
mysql_select_db("databaze", $link);

$result = mysql_query("SELECT * FROM tabulka1", $link);
$num_rows = mysql_num_rows($result);

echo
"Řádků: $num_rows\n";

?>

Poznámka: Používáte-li mysql_unbuffered_query(), mysql_num_rows() nebude vracet správnou hodnotu dokud nebudou přijaty všechny záznamy ve výsledku.

Dále také: mysql_affected_rows(), mysql_connect(), mysql_data_seek(), mysql_select_db() a mysql_query().

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_numrows(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.