Forum und email
mysql_tablename

mysql_tablename

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_tablename -- Načte jméno tabulky

Popis

string mysql_tablename ( resource result, int i )

mysql_tablename() přijímá identifikátor výsledku vrácený funkcí mysql_list_tables() a celočíslený index a vrací jméno tabulky. K určení celočísleného indexu může být použita funkce mysql_num_rows(). Návratovou hodnotu funkce mysql_tablename() můžete projít pomocí funkce mysql_tablename nebo libovolné jiné funkce pro zpracování výsledků dotazů, např. mysql_fetch_array().

Příklad 1. mysql_tablename() příklad

<?php
    mysql_connect
("localhost", "mysql_uziv", "mysql_heslo");
    
$result = mysql_list_tables("mojedb");

    for (
$i = 0; $i < mysql_num_rows($result); $i++)
        
printf ("Tabulka: %s\n", mysql_tablename($result, $i));

    
mysql_free_result($result);
?>

Dále také: mysql_list_tables().