Forum und email
MySQL Functions (PDO_MYSQL)

XCVIII. MySQL Functions (PDO_MYSQL)

Úvod

PDO_MYSQL is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to MySQL 3.x, 4.x and 5.x databases.

PDO_MYSQL will take advantage of native prepared statement support present in MySQL 4.1 and higher. If you're using an older version of the mysql client libraries, PDO will emulate them for you.

Varování

Beware: Some MySQL table types (storage engines) do not support transactions. When writing transactional database code using a table type that does not support transactions, MySQL will pretend that a transaction was initiated successfully. In addition, any DDL queries issued will implicitly commit any pending transactions.

Předdefinované konstanty

Níže uvedené konstanty jsou definovány tímto ovladačem a budou dostupné jen tehdy, bylo-li zakompilováno do PHP nebo dynamicky načteno za běhu. Navíc by se měly tyto konstanty specifické pro ovladač používat jen při použití tohoto ovladače. Používání atributů specifických pro mysql s ovladačem pro postgres může vést k neočekávanému chování. unexpected behaviour. PDO::getAttribute() lze použít k získání atributu PDO_ATTR_DRIVER_NAME pro ověření ovladače v případech, kdy lze kód spouštět s více různými ovladači.

PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY (integer)

If this attribute is set to TRUE on a PDOStatement, the MySQL driver will use the buffered versions of the MySQL API. If you're writing portable code, you should use PDOStatement::fetchAll() instead.

Příklad 1. Forcing queries to be buffered in mysql

<?php
if ($db->getAttribute(PDO::ATTR_DRIVER_NAME) == 'mysql') {
    
$stmt = $db->prepare('select * from foo',
        array(
PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY => true));
} else {
    die(
"my application only works with mysql; I should use \$stmt->fetchAll() instead");
}
?>

PDO::MYSQL_ATTR_LOCAL_INFILE (integer)

Enable LOAD LOCAL INFILE.

PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND (integer)

Command to execute when connecting to the MySQL server. Will automatically be re-executed when reconnecting.

PDO::MYSQL_ATTR_READ_DEFAULT_FILE (integer)

Read options from the named option file instead of from my.cnf.

PDO::MYSQL_ATTR_READ_DEFAULT_GROUP (integer)

Read options from the named group from my.cnf or the file specified with MYSQL_READ_DEFAULT_FILE.

PDO::MYSQL_ATTR_MAX_BUFFER_SIZE (integer)

Maximum buffer size. Defaults to 1 MiB.

PDO::MYSQL_ATTR_DIRECT_QUERY (integer)

Perform direct queries, don't use prepared statements.

Obsah
PDO_MYSQL DSN -- Connecting to MySQL databases