Forum und email
mysql_field_table

mysql_field_table

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_field_table --  Zjistí jméno tabulky, v níž se nachází uvedený sloupec

Popis

string mysql_field_table ( resource result, int field_offset )

Vrácí jméno tabulky, která obsahuje uvedený sloupec.

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_fieldtable(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.