Forum und email
mysql_field_type

mysql_field_type

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_field_type --  Vrací typ specifikovaného sloupce.

Popis

string mysql_field_type ( resource result, int field_offset )

mysql_field_type() je podobná funkci mysql_field_name(). Argumenty jsou totožné, pouze namísto jméno vrací typ sloupce. Sloupec může být typu: "int", "real", "string", "blob", a další detailně popsané v MySQL dokumentaci.

Příklad 1. MySQL typy sloupců

<?php
    mysql_connect
("localhost", "mysql_uziv", "mysql_heslo");
    
mysql_select_db("mysql");
    
$result = mysql_query("SELECT * FROM func");
    
$fields = mysql_num_fields($result);
    
$rows   = mysql_num_rows($result);
    
$table = mysql_field_table($result, 0);
    echo
"Tvá tabulka '".$table."' má ".$fields." sloupců a ".$rows." záznam(ů)\n";
    echo
"Tabulka má následující sloupce:\n";
    for (
$i=0; $i < $fields; $i++) {
        
$type  = mysql_field_type($result, $i);
        
$name  = mysql_field_name($result, $i);
        
$len   = mysql_field_len($result, $i);
        
$flags = mysql_field_flags($result, $i);
        echo
$type." ".$name." ".$len." ".$flags."\n";
    }
mysql_free_result($result);
mysql_close();

?>

Předchozí příklad by mohl mít následující výstup:

Tvá tabulka 'func' má 4 sloupců a 1 záznam(ů)
Tabulka má následující sloupce:
string jmeno 64 not_null primary_key binary
int cislo 1 not_null
string poznamka 128 not_null
string typ 9 not_null enum

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_fieldtype(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.