Forum und email
mysql_free_result

mysql_free_result

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_free_result -- Uvolní výsledek z paměti

Popis

bool mysql_free_result ( resource result )

mysql_free_result() uvolní pamět obsazenou výsledkem definovaným identifikátorem spojení vysledek.

mysql_free_result() je vhodné používat pouze v případě, kdy vám záleží na tom, jak moc paměti je v průběhu skriptu použíto pro vykonaný dotaz a když výsledek dotazu je příliš velký. Všechna paměť obsazená výsledky spojení bude jinak automaticky ulovněna až s koncem běhu skriptu.

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Z důvodů zpětné kompatibility můžete také narazit na funkci mysql_freeresult(). Tuto funkci však nedoporučujeme používat, neboť nemusí být již v dalších verzích PHP podporována.