Forum und email
mysql_get_client_info

mysql_get_client_info

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

mysql_get_client_info -- Načte verzi klientské knihovny MySQL

Popis

string mysql_get_client_info ( void )

mysql_get_client_info() vrací řetězec obsahující verzi používané klientské knihovny MySQL.

Příklad 1. mysql_get_client_info Příklad

<?php
    printf
("MySQL klient info: %s\n", mysql_get_client_info());
?>

TPředchozí příklad by mohl mít následující výstup:

MySQL klient info: 3.23.39

Dále také: mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info() z mysql_get_server_info().