Forum und email
mysql_get_host_info

mysql_get_host_info

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

mysql_get_host_info -- Načte informaci o hostu

Popis

string mysql_get_host_info ( [resource link_identifier] )

mysql_get_host_info() vrací řetězec popisující použitý typ spojení v spojeni, obsahující server host name. Pokud je spojeni vynecháno, použije posledně otevřené spojení.

Příklad 1. mysql_get_host_info Příklad

<?php
    mysql_connect
("localhost", "mysql_uziv", "mysql_heslod") or
        die(
"Nelze se spojit: " . mysql_error());
    
printf ("MySQL host info: %s\n", mysql_get_host_info());
?>

Předchozí příklad by mohl mít následující výstup:

MySQL host info: Localhost via UNIX socket

Dále také: mysql_get_client_info(), mysql_get_proto_info() and mysql_get_server_info().