Forum und email
mysql_get_proto_info

mysql_get_proto_info

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

mysql_get_proto_info -- Načte informaci o protokolu MySQL

Popis

int mysql_get_proto_info ( [resource link_identifier] )

mysql_get_proto_info() vrací číslo verze protokolu v použitém spojeni. Je-li spojeni vynecháno, použije se posledně otevřené spojení.

Příklad 1. mysql_get_proto_info Příklad

<?php
    mysql_connect
("localhost", "mysql_uziv", "mysql_heslo") or
        die(
"Nelze se spojit: " . mysql_error());
    
printf ("Verze protokolu MySQL: %s\n", mysql_get_proto_info());
?>

Předchozí příklad by mohl mít následující výstup:

Verze protokolu MySQL: 10

Dále také: mysql_get_client_info(), mysql_get_host_info() a mysql_get_server_info().