Forum und email
mysql_close

mysql_close

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

mysql_close -- Ukončí (zavře) MySQL spojení

Popis

bool mysql_close ( [resource link_identifier] )

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Funkce mysql_close() uzavře spojení s MySQL serverem, které je asociováno se určitým identikátorem spojení Pokud spojeni není zadán uzavře poslední otevřené spojení.

Použití mysql_close() není obvykle nutné, protože nepersistentní (netrvalá) otevřená spojení jsou zavřena automaticky po zpracování scriptu. Dále viz. uvolnění zdrojů.

Poznámka: mysql_close() neuzavře persistentní spojení otevřené pomocí mysql_pconnect().

Příklad 1. Příklad k MySQL close

<?php
    $link
= mysql_connect("kraemer", "marliesle", "tajne")
        or die(
"Nelze se připojit: " . mysql_error());
    print (
"Spojení navázáno");
    
mysql_close($link);
?>

Viz. také: mysql_connect(), a mysql_pconnect().