Forum und email
mysql_client_encoding

mysql_client_encoding

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_client_encoding -- Vrátí název znakové sady

Popis

string mysql_client_encoding ( [resource link_identifier] )

mysql_client_encoding() vrátí výchozí název znakové sady pro aktuální spojení.

Příklad 1. mysql_client_encoding() pøíklad

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_uziv', 'mysql_heslo');
$charset = mysql_client_encoding($link);
printf ("aktuální znaková sada je %s\n", $charset);
?>

Pøedchozí pøíklad mù¾e mít následující výstup:

aktuální znaková sada je latin1

Viz. také: mysql_real_escape_string()