Forum und email
mysql_change_user

mysql_change_user

(PHP 3 >= 3.0.13)

mysql_change_user --  Změní přihlášeného uživatele v současném spojení

Popis

int mysql_change_user ( string user, string password [, string database [, resource link_identifier]] )

mysql_change_user() změní přihlášeného uživatele současného aktivního spojení nebo spojení definované nepovinným parametrem spojeni. Je-li uveden parameter databaze nastaví se tato databáze jako výchozí, v opačném případě zůstane aktivní současná databáze definovaná ve změněném spojení. Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámka: Tato funkce byla přidána v PHP 3.0.13 a vyžaduje použití MySQL 3.23.3 nebo vyšší. Není dostupná v PHP 4.