Forum und email
mysql_real_escape_string

mysql_real_escape_string

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_real_escape_string --  Upraví řetězec pro bezpečné použití v mysql_query.

Popis

string mysql_real_escape_string ( string unescaped_string [, resource link_identifier] )

Tato funkce opatří speciální znaky v neupraveny_retezec zpětným lomítkem pro bezpečné použití v mysql_query() v závislosti na aktuální znakové sadě spojení (konce řádků jsou nahrazeny značkou \n atd.).

Poznámka: mysql_real_escape_string() nepřidává zpětná lomítka před % and _.

Příklad 1. mysql_real_escape_string() příklad

<?php
$link
= mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
$item = "Zak's and Derick's Laptop";
$escaped_item = mysql_real_escape_string($item);
printf ("Escaped string: %s\n", $escaped_item);
?>

Předchozí příklad by zobrazil následující výstup:

Escaped string: Zak\'s and Derick\'s Laptop

Dále také: mysql_escape_string(), mysql_character_set_name().