Forum und email
mysql_escape_string

mysql_escape_string

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5)

mysql_escape_string --  Upraví řetězec pro bezpečné použití v mysql_query.

Popis

string mysql_escape_string ( string unescaped_string )

Tato funkce opatří speciální znaky v neupraveny_retezec zpětným lomítkem pro bezpečné použití v mysql_query() (konce řádků jsou nahrazeny značkou \n atd.).

Poznámka: mysql_escape_string() nepřidává zpětná lomítka před znaky % a _.

Funkce je téměř identická s mysql_real_escape_string(). Vyjma toho, že mysql_real_escape_string() upraví řetězec podle nastavené znakové sady v aktuálním identifikátoru spojení. mysql_escape_string() nepoužívá identifikátor spojení a ani nebere v potaz aktuální znakovou sadu.

Příklad 1. mysql_escape_string() příklad

<?php
    $item
= "Zak's Laptop";
    
$escaped_item = mysql_escape_string($item);
    
printf ("Escaped string: %s\n", $escaped_item);
?>

Předchozí příklad by zobrazil následující výstup:

Escaped string: Zak\'s Laptop

Dále také: mysql_real_escape_string(), addslashes() a magic_quotes_gpc directive.