Forum und email
addslashes

addslashes

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

addslashes -- Opatřit řetězec lomítky

Popis

string addslashes ( string str )

Vrací řetězec se zpětnými lomítky před znaky, které by mohly být problémové v databázových dotazech apod. Tyto znaky jsou jednoduchá uvozovka ('), dvojitá uvozovka ("), zpětné lomítko (\) a NUL (NULL byte).

Příklad použití funkce addslashes() je když vkládáte data do databáze. Například při vložení jména O'reilly do databáze musíte tento řetězec escapovat. Většina databází pro to používá znak \, z čehož vyjde O\'reilly. To se použije pouze pro vložení do databáze, lomítka navíc nebudou uložena. Nastavení PHP direktivy magic_quotes_sybase na on způsobí, že znak ' je místo lomítka escapován dalším znakem '.

PHP direktiva magic_quotes_gpc je výchozím nastavení nastavena na on, což způsobí že funkce addslashes() bude použita na všechna data GET, POST a COOKIE. Nepoužívejte funkci addslashes() na řetězce, které již byly escapovány díky direktivě magic_quotes_gpc, jinak způsobíte dvojité escapování. Funkce get_magic_quotes_gpc() se může hodit, pro ověření nastavení této direktivy.

Příklad 1. Příklad funkce addslashes()

<?php
$str
= "Jmenuješ se O'reilly?";

// Vypíše: Jmenuješ se O\'reilly?
echo addslashes($str);
?>

Viz také stripslashes(), htmlspecialchars(), quotemeta() a get_magic_quotes_gpc().