Forum und email
quotemeta

quotemeta

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

quotemeta -- Opatřit lomítky metaznaky

Popis

string quotemeta ( string str )

Vrací verzi str se zpětným lomítkem před všemi výskyty následujících znaků:

. \\ + * ? [ ^ ] ( $ )

Viz také: addslashes(), htmlentities(), htmlspecialchars(), nl2br() a stripslashes().