Forum und email
rtrim

rtrim

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

rtrim -- Odstranit netisknutelné znaky z konce řetězce

Popis

string rtrim ( string str [, string charlist] )

Vrací předaný řetězec bez netisknutelných znaků (vč. konců řádku) na konci. Toto je alias k chop().

Příklad 1. Ukázka rtrim()

$trimmed = rtrim ($line);

Viz také: trim(), ltrim() a rtrim().