Forum und email
setlocale

setlocale

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

setlocale -- Set locale information

Popis

string setlocale ( int category, string locale [, string ...] )

string setlocale ( int category, array locale )

category je řetězec určující kategorii funkcí ovlivněných nastavením locale:

  • LC_ALL pro všechny níže uvedené kategorie

  • LC_COLLATE pro porovnávání řetězců - v PHP v současnosti neimplementováno

  • LC_CTYPE pro klasifikaci a konverzi znaků, např. strtoupper()

  • LC_MONETARY pro localeconv() - v PHP v současnosti neimplementováno

  • LC_NUMERIC pro oddělovač desetinných míst

  • LC_TIME pro formátování data a času pomocí strftime()

Pokud je locale prázný řetězec (""), názvy locale se nastaví na hodnoty systémových proměnných se stejnými jmény jako mají výše uvedené kategorie, nebo z "LANG".

Pokud je locale nula nebo "0", locale se nezmění, pouze se vrátí současná hodnota.

setlocale() vrací nové aktuální locale nebo FALSE, pokud na dotyčné platformě není funkcionalita locale implementována, zadané locale neexistuje, nebo je název kategorie neplatný. Neplatný název kategorie také vyvolá varování.