Forum und email
strtoupper

strtoupper

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

strtoupper -- Změnit řetězec na velká písmena

Popis

string strtoupper ( string string )

Vrací string se všemi alfabetickými znaky změněnými na velká písmena.

Pozn.: co je 'alfabetický' je dáno aktuálním místním nastavením. Například ve standardním "C" locale se znaky jako přehlasované a (ä) nepřevedou.

Příklad 1. Ukázka strtoupper()

$str = "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So";
$str = strtoupper ($str);
print $str; # vytiskne MARY HAD A LITTLE LAMB AND SHE LOVED IT SO

Viz také: strtolower() a ucfirst().