Forum und email
strtr

strtr

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

strtr -- Přeložit určité znaky

Popis

string strtr ( string str, string from, string to )

string strtr ( string str, array replace_pairs )

Tato funkce upraví str tak, že všechny výskyty všech znaků ve from přeloží na odpovídající znaky v to a vrátí výsledek.

Pokud jsou from a to různě dlouhé, přebývající znaky z delšího z těch dvou se ignorují.

Příklad 1. Ukázka strtr()

<?php
$addr
= strtr($addr, "äĺö", "aao");
?>

strtr() se dá také volat pouze se dvěma argumenty. Při volání se dvěma argumenty se chová takto: from musí být pole obsahující páry řetězců, které se zamění ve zdrojovém řetězci. strtr() vždy hledá nejdelší možnou shodu a NENAHRAZUJE ty části řetězce, na kterých už pracovala.

Příklad 2. strtr() example with two arguments

<?php
$trans
= array("ahoj" => "nazdar", "nazdar" => "ahoj");
echo
strtr("nazdar lidi, řekl jsem ahoj", $trans);
?>

Výsledek:

ahoj lidi, řekl jsem nazdar

Poznámka: Tato vlastnost (dva argumenty) byla přidána v PHP 4.0.

Viz také: ereg_replace().