Forum und email
strtolower

strtolower

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

strtolower -- Změnit řetězec na malá písmena

Popis

string strtolower ( string str )

Vrací string se všemi alfabetickými znaky změněnými na malá písmena.

Pozn.: co je 'alfabetický' je dáno aktuálním místním nastavením. Například ve standardním "C" locale se znaky jako přehlasované a (Ä) nepřevedou.

Příklad 1. Ukázka strtolower()

$str = "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So";
$str = strtolower($str);
print $str; # vytiskne mary had a little lamb and she loved it so

Viz také: strtoupper() a ucfirst().