Forum und email
count

count

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

count -- Spočítat prvky v proměnné

Popis

int count ( mixed var [, int mode] )

Vrací počet prvků v var, která je typicky pole (jelikož všechno ostatní má jeden prvek).

Vrací 1, pokud var není pole (výjimka: count(NULL) je 0).

Pokud je volitelný parametr mode nastaven na COUNT_RECURSIVE (nebo 1), tak funkce count() spočítá pole rekurzivně. To je obzvláště užitečné pro spočítání všech prvků vícerozměrného pole. Výchozí hodota parametru mode je 0.

Výstraha

count() vrací 0 pro proměnné, které nejsou inicializovány, ale vrací také 0 pro proměnné, které obsahují prázdné pole. Pokud potřebujete zjistit, jestli dotyčná proměnná existuje, použijte isset().

Bližší vysvětlení toho, jak jsou v PHP implementována a používána pole, najdete v části Pole

Příklad 1. Ukázka count()

<?php
$a
[0] = 1;
$a[1] = 3;
$a[2] = 5;
$result = count($a);
// $result == 3

$b[0]  = 7;
$b[5]  = 9;
$b[10] = 11;
$result = count($b);
// $result == 3;
?>

Příklad 2. příklad na rekurzivní count() (PHP >= 4.2.0)

<?php
$jidlo
= array('ovoce' => array('pomeranč', 'banán', 'jablko'),
              
'zelenina' => array('mrkev', 'petržel', 'hrášek'));

// rekurzivní počet
echo count($jidlo, COUNT_RECURSIVE);  // vypíše 8

// normálí počet
echo count($jidlo);                  // vypíše 2

?>

Poznámka: Funkce sizeof() je alias funkce count().

Viz také is_array(), isset() a strlen().