Forum und email
strlen

strlen

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

strlen -- Zjistit délku řetězce

Popis

int strlen ( string string )

Vrací délku (počet znaků) argumentu string.

Příklad 1. Příklad funkce strlen()

<?php
$str
= 'abcdef';
echo
strlen($str); // 6

$str = ' ab cd ';
echo
strlen($str); // 7
?>

Viz také count().