Forum und email
strnatcasecmp

strnatcasecmp

(PHP 4, PHP 5)

strnatcasecmp --  Case-insensitive textové porovnání s využitím "natural order" algoritmu

Popis

int strnatcasecmp ( string str1, string str2 )

Tato funkce implementuje srovnávací algoritmus který třídí alfanumerické řetězce stejným způsobem jako člověk. Chování této funkce se podobá strnatcmp() s tou výjimkou, že porovnání je case-insensitive. Více informací viz stránka Martina Poola Natural Order String Comparison.

Podobně jako jiné funkce pro porovnávání řetězců i tato vrací < 0 pokud je str1 menší než str2; > 0 pokud je str1 větší než str2, a 0 pokud jsou shodné.

Viz také: ereg(), strcasecmp(), substr(), stristr(), strcmp(), strncmp(), strncasecmp(), strnatcmp() a strstr().