Forum und email
substr

substr

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

substr -- Vrátit část řetězce

Popis

string substr ( string string, int start [, int length] )

substr() vrací část argumentu string určenou argumenty start a length.

Pokud je start kladný, vrácený řetězec začne start-tým znakem řetězce string, počítáno od nuly. Například v řetězci 'abcdef' je znakem na 0-té pozici 'a', znakem na pozici 2 je 'c', atd.

Příklad 1. Základní použití substr()

<?php
$rest
= substr("abcdef", 1);    // vrátí "bcdef"
$rest = substr("abcdef", 1, 3); // vrátí "bcd"
$rest = substr("abcdef", 0, 4); // vrátí "abcd"
$rest = substr("abcdef", 0, 8); // vrátí "abcdef"

// Přístup přes složené závorky je další možnost
$string = 'abcdef';
echo
$string{0};                // vrátí a
echo $string{3};                // vrátí d
?>

Pokud je start záporný, vrácený řetězec začne start-tým znakem od konce argumentu string.

Příklad 2. Použití záporného čísla v parametru start

<?php
$rest
= substr("abcdef", -1);    // returns "f"
$rest = substr("abcdef", -2);    // returns "ef"
$rest = substr("abcdef", -3, 1); // returns "d"
?>

Pokud je argument length kladný, vrácený řetězec skončí length znaků za pozicí start. Pokud je parametr string kratší než start znaků, vrátí tato funkce FALSE.

Pokud je parametr length negativní, tak bude z konce řetězce string vynechán odpovídající počet znaků. Pokud parametr start určuje pozici za tímto zkrácením, bude vrácen prázdný řetězec.

Příklad 3. Použití záporného parametru length

<?php
$rest
= substr("abcdef", 0, -1);  // vrátí "abcde"
$rest = substr("abcdef", 2, -1);  // vrátí "cde"
$rest = substr("abcdef", 4, -4);  // vrátí ""
$rest = substr("abcdef", -3, -1); // vrátí "de"
?>

Viz také strrchr(), substr_replace(), ereg() a trim().