Forum und email
strrchr

strrchr

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

strrchr -- Najít poslední výskyt znaku v řetězci

Popis

string strrchr ( string haystack, string needle )

Tato funkce vrací tu část haystack, která začíná posledním výskytem needle a pokračuje do konce haystack.

Pokud needle nenajde, vrací FALSE.

Pokud needle obsahuje více než jeden znak, použije se první z nich. Toto chování je odlišné od funkce strchr().

Pokud needle není řetězec, převede se na integer a použije se jako číselná hodnota znaku.

Příklad 1. Ukázka strrchr()

<?php
// získat poslední adresář v $PATH
$dir = substr(strrchr($PATH, ":"), 1);

// získat všechno po posledním konci řádku
$text = "Řádek 1\nŘádek 2\nŘádek 3";
$last = substr(strrchr($text, 10), 1 );
?>

Viz také strchr(), substr(), stristr() a strstr().