Forum und email
Funkce pro práci s poli

V. Funkce pro práci s poli

Úvod

Tyto funkce vám umožňují manipulovat a interagovat různými způsoby s poli. Pole jsou nezbytná pro ukládání a práci se sadami proměnných.

Podporována jsou jednoduchá a vícerozměrná pole; vytvářet se dají uživatelsky i jako výstup funkce. Existují databázové funkce na plnění polí výsledky databázových dotazů, a několik dalších funkcí vrací pole.

Viz také část manuálu pole pro detailní popis toho, jak jsou pole v PHP implementovány a jak se používají.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Konstanty z tohoto seznamu jsou vždy dostupné jako součást jádra PHP.

CASE_LOWER (integer)

CASE_LOWER is used with array_change_key_case() and is used to convert array keys to lower case. This is also the default case for array_change_key_case().

CASE_UPPER (integer)

CASE_UPPER is used with array_change_key_case() and is used to convert array keys to upper case.

Sorting order flags:

SORT_ASC (integer)

SORT_ASC is used with array_multisort() to sort in ascending order.

SORT_DESC (integer)

SORT_DESC is used with array_multisort() to sort in descending order.

Sorting type flags: used by various sort functions

SORT_REGULAR (integer)

SORT_REGULAR is used to compare items normally.

SORT_NUMERIC (integer)

SORT_NUMERIC is used to compare items numerically.

SORT_STRING (integer)

SORT_STRING is used to compare items as strings.

SORT_LOCALE_STRING (integer)

SORT_LOCALE_STRING is used to compare items as strings, based on the current locale. Added in PHP 4.4.0 and 5.0.2.

COUNT_NORMAL (integer)

COUNT_RECURSIVE (integer)

EXTR_OVERWRITE (integer)

EXTR_SKIP (integer)

EXTR_PREFIX_SAME (integer)

EXTR_PREFIX_ALL (integer)

EXTR_PREFIX_INVALID (integer)

EXTR_PREFIX_IF_EXISTS (integer)

EXTR_IF_EXISTS (integer)

EXTR_REFS (integer)

Obsah
array_change_key_case -- Returns an array with all string keys lowercased or uppercased
array_chunk -- Split an array into chunks
array_combine -- Creates an array by using one array for keys and another for its values
array_count_values -- Spočítat všechny hodnoty v poli
array_diff_assoc -- Computes the difference of arrays with additional index check
array_diff_key -- Computes the difference of arrays using keys for comparison
array_diff_uassoc -- Computes the difference of arrays with additional index check which is performed by a user supplied callback function
array_diff_ukey -- Computes the difference of arrays using a callback function on the keys for comparison
array_diff -- Spočítat rozdíl polí
array_fill_keys -- Fill an array with values, specifying keys
array_fill -- Fill an array with values
array_filter -- Filters elements of an array using a callback function
array_flip -- Prohodit klíče a hodnoty pole
array_intersect_assoc -- Computes the intersection of arrays with additional index check
array_intersect_key -- Computes the intersection of arrays using keys for comparison
array_intersect_uassoc -- Computes the intersection of arrays with additional index check, compares indexes by a callback function
array_intersect_ukey -- Computes the intersection of arrays using a callback function on the keys for comparison
array_intersect -- Spočítat průnik polí
array_key_exists -- Checks if the given key or index exists in the array
array_keys -- Vrátit všechny klíče pole
array_map -- Applies the callback to the elements of the given arrays
array_merge_recursive -- Rekurzivně sloučit dvě nebo více polí
array_merge -- Sloučit dvě nebo více polí
array_multisort -- Třídit více polí, nebo vícerozměrné pole
array_pad -- Doplnit pole hodnotou na určenou délku
array_pop -- Odstranit prvek z konce pole
array_product -- Calculate the product of values in an array
array_push -- Přidat jeden nebo více prvků na konec pole
array_rand -- Vybrat náhodně jeden nebo více prvků pole
array_reduce -- Iteratively reduce the array to a single value using a callback function
array_reverse -- Vrátit pole s prvky v opačném pořadí
array_search -- Searches the array for a given value and returns the corresponding key if successful
array_shift -- Odstranit prvek ze začátku pole
array_slice -- Vytáhnout část pole
array_splice -- Odstranit část pole a nahradit ji něčím jiným
array_sum -- Calculate the sum of values in an array
array_udiff_assoc -- Computes the difference of arrays with additional index check, compares data by a callback function
array_udiff_uassoc -- Computes the difference of arrays with additional index check, compares data and indexes by a callback function
array_udiff -- Computes the difference of arrays by using a callback function for data comparison
array_uintersect_assoc -- Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data by a callback function
array_uintersect_uassoc -- Computes the intersection of arrays with additional index check, compares data and indexes by a callback functions
array_uintersect -- Computes the intersection of arrays, compares data by a callback function
array_unique -- Odstranit z pole duplicitní hodnoty
array_unshift -- Připojit jeden nebo více prvků na začátek pole
array_values -- Vrátit všechny hodnoty v poli
array_walk_recursive -- Apply a user function recursively to every member of an array
array_walk -- Použít uživatelskou funkci na všechny prvky pole
array --  Vytvořit pole
arsort -- Třídit pole sestupně se zachováním klíčů
asort -- Třídit pole se zachováním indexů
compact -- Vytvořit pole obsahující proměnné a jejich hodnoty
count -- Spočítat prvky v proměnné
current -- Vrátit současný prvek pole
each --  Vrací další klíč/hodnota pár z pole
end --  Nastavit vnitřní ukazatel pole na jeho poslední prvek
extract -- Importovat proměnné z pole do symbolové tabulky
in_array -- Ověřit, zda v poli existuje daná hodnota
key -- Fetch a key from an associative array
krsort -- Třídit pole sestupně podle klíčů
ksort -- Třídit pole podle klíčů
list -- Přiřadit hodnoty přoměnným jako kdyby byly polem
natcasesort --  Třídit pole s využitím algoritmu "přirozeného třídění" (case-insensitive)
natsort --  Třídit pole s využitím algoritmu "přirozeného třídění"
next -- Posunout interní ukazatel pole
pos -- Získat současný prvek pole
prev -- Rewind interní ukazatel pole
range -- Vytvořit pole obsahující rozsah integerů
reset -- Nastavit interní ukazatel pole na jeho první prvek
rsort -- Třídit pole sestupně
shuffle -- Zamíchat pole
sizeof -- Zjistit počet prvků v poli
sort -- Třídit pole
uasort --  Třídit pole pomocí uživatelsky definované porovnávací funkce se zachováním klíčů
uksort --  Třídit pole podle klíčů pomocí uživatelsky definovane porovnávací funkce
usort --  Třídit pole podle hodnot pomocí uživatelsky definované porovnávací funkce