Forum und email
array_values

array_values

(PHP 4, PHP 5)

array_values -- Vrátit všechny hodnoty v poli

Popis

array array_values ( array input )

array_values() vrací všechny hodnoty pole input v poli s číselnými indexy.

Příklad 1. Ukázka array_values()

<?php
$array
= array("size" => "XL", "color" => "gold");
print_r(array_values($array));
?>

Výsledek:

Array
(
    [0] => XL
    [1] => gold
)

Viz také array_keys().