Forum und email
array_unshift

array_unshift

(PHP 4, PHP 5)

array_unshift -- Připojit jeden nebo více prvků na začátek pole

Popis

int array_unshift ( array &array, mixed var [, mixed ...] )

array_unshift() připojí předané prvky na začátek array. Všechny prvky jsou přidány jako celek, čili přidané prvky si zachovávají pořadí.

vrací nový počet prvků v array.

Příklad 1. Ukázka array_unshift()

$queue = array ("p1", "p3");
array_unshift ($queue, "p4", "p5", "p6");

$queue bude mít 5 prvků: "p4", "p5", "p6", "p1" a "p3".

Viz také: array_shift(), array_push() a array_pop().