Forum und email
array_push

array_push

(PHP 4, PHP 5)

array_push -- Přidat jeden nebo více prvků na konec pole

Popis

int array_push ( array &array, mixed var [, mixed ...] )

array_push() připojuje předané proměnné na konec array. Délka array se zvětšuje o počet přidaných proměnných. Účinek je stejný jako:

$array[] = $var;
opakované pro každou var.

Vrací nový počet prvků v poli.

Příklad 1. Ukázka array_push()

$stack = array (1, 2);
array_push ($stack, "+", 3);

Výsledkem této ukázky by byl $stack obsahující 4 prvky: 1, 2, "+" a 3.

Viz také: array_pop(), array_shift() a array_unshift().