Forum und email
array_pop

array_pop

(PHP 4, PHP 5)

array_pop -- Odstranit prvek z konce pole

Popis

mixed array_pop ( array &array )

array_pop() odstraní a vrátí poslední hodnotu pole array, čímž ho zkrátí o jeden prvek.

Příklad 1. Ukázka array_pop()

$stack = array ("orange", "apple", "raspberry");
$fruit = array_pop ($stack);

$stack má teď pouze dva prvky: "orange" a "apple", a $fruit obsahuje "raspberry".

Viz také: array_push(), array_shift() a array_unshift().